Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Cena nemovitosti dle odhadu

(Zajímá nás při žádosti o hypoteční úvěr)

Pokud chceme nemovitost financovat hypotečním úvěrem, bude chtít banka znát její hodnotu a tím i maximální možnou výši zástavy. Způsoby, jakými banka určuje cenu nemovitosti, jsou dva:

  • odhad zpracovaný odhadcem (externím nebo interním) – banka poskytne klientovi seznam odhadců, s kterými spolupracuje a kteří mohou vyhotovit odhad ceny nemovitosti pro potřeby hypotečního úvěru. V tomto případě odhadce fyzicky navštíví nemovitost, aby provedl místní šetření a zjištění skutečného stavu nemovitosti
  • odhad zpracovaný bankou – odhad takzvaně „od stolu“, kdy cenu stanoví po zadání vstupních informací příslušný software. Tento způsob se využívá především při úvěrech, které nedosahují 100 % výše dohodnuté kupní ceny za nemovitost. U tohoto způsobu nikdo z banky ani žádný odhadce nemovitost fyzicky nenavštíví

Cena nemovitosti dle odhadu vyhotovovaného pro potřeby hypotečního úvěru je zpravidla velmi blízko dohodnuté kupní ceně za nemovitost, většinou je o trochu nižší, málo kdy kupní cenu převyšuje. Lze tedy říci, že odhad pro potřeby banky respektuje většinou tržní cenu.