Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Cena nemovitosti dle znaleckého posudku

(Zajímá nás při komunikaci s FÚ)

Znalecký posudek o ceně nemovitosti necháváme vypracovávat hlavně pro potřeby finančního úřadu, kvůli vyměření daně z prodeje nemovitých věcí. Znalcem je dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, osoba, kterou do této funkce jmenoval pro konkrétní obor, odvětví a specializaci ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v rozsahu, v němž k tomu byl ministrem spravedlnosti pověřen. Zda je konkrétní osoba znalcem je možné ověřit na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Stanovení ceny nemovitosti probíhá dle prováděcího předpisu zákona o oceňování majetku.

Cena nemovitosti určená tímto způsobem se bude lišit od metody, kterou určuje cenu nemovitosti banka. V některých případech ji bude převyšovat i o několik desítek procent.

Tento článek si v žádném případě neklade za cíl být odborným výkladem terminologie v oblasti cen nemovitostí. Jiné názvy bude používat právník, ekonom a pracovník banky. Jde o letmé seznámení s určováním cen nemovitostí během jejich prodeje.