Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Tržní cena nemovitosti

(Zajímá nás, pokud chceme prodávat nemovitost)

Pokud bychom ji chtěli definovat, tak bychom ji popsali jako cenu, která odpovídá vyrovnanému vztahu mezi nabídkou a poptávkou. Lze o ní mluvit ale jen v případě, že dojde k prodeji nemovitosti. Tržní cenu nemovitosti nelze přesně nijak určit, protože jde vždy o jedinečnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím. Po zprůměrování tržních cen dojdeme k výsledku, kterým je cena obvyklá (tržní hodnota). Hodně zjednodušeně se dá tedy říci, že tržní cena je totožná jako cena obvyklá. Cena obvyklá je tedy cena, které by bylo dosaženo při prodeji stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v daný čas na daném místě.

Tato cena nás tedy zajímá, pokud se rozhodneme nemovitost prodávat, protože nejlépe vystihuje její reálnou hodnotu na trhu. Tato cena nemá nic společného se znaleckým posudkem, který je zhotovovaný pro potřeby finančního úřadu a který je ve většině případů vyšší, než je tržní cena nemovitosti.