Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se vztahuje na většinu vlastníků nemovitostí, kteří mají nějakou nemovitost, případně podíl na nemovitosti, ve svém vlastnictví. Tato daň je placena pravidelně každoročně, daňové přiznání je potřeba podat do konce ledna a daň zaplatit ve většině případů do konce května. Daňové přiznání se podává v případě, kdy byla během roku koupena nemovitost. Povinnost podávat daňové přiznání se vztahuje i na nabytí nemovitosti darováním a na případy, kdy u již vlastněných nemovitostí nastaly změny, mající vliv na výpočet výše daně.

Pro více nemovitostí v rámci jednoho kraje lze vyhotovit pouze jedno společné daňové přiznání. Od roku 2013 provádí správu daně jen 14 finančních úřadů v krajských městech a v Praze, z toho důvodu je možné podání společného daňového přiznání nemovitostí, nacházejících se v jednom kraji.