Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Daňové povinnosti z darů a dědictví

Daň z darů je, kromě případů (osvobození bezúplatných příjmů) kdy je nulová, pro fyzické osoby 15 % a pro právnické osoby 19 %. Daňové přiznání se podává za kalendářní rok, v kterém k daru došlo, tedy do 1. dubna roku následujícího.

Daň z dědictví je od ledna 2014 zrušena, veškeré příjmy získané dědictvím se nedaní a daňové přiznání se nepodává.