Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Jak vznikají exekuce

Mnoho lidí si čas od času půjčuje finanční prostředky. Dnešní doba spojená s nepřebernou nabídkou půjček a podobných finančních produktů k tomu doslova vybízí. V ideálním případě lidé své půjčky bez problémů splácí. Dochází však i k opačným situacím, kdy půjčky, resp. splátky úvěrů spláceny nejsou. Důvody nesplácení mohou být jakékoliv a často jsou spojeny s neočekávanými událostmi bez zavinění dlužníků. Nejenom díky tomu jim zpočátku nemusí být ze strany dlužníka věnována dostatečná pozornost. Dluhy však nikdy nespí. Pakliže dlužník dlouhodobě nesplácí půjčku a ještě ke všemu řádně nekomunikuje se svým věřitelem, například ve snaze sjednat si výhodnější splátky či jejich odklad, po jisté době může dojít k nepříjemné situaci v podobě exekuce.

Slovo exekuce je dnes používáno velmi často, zejména v souvislosti s nepopulárními postupy soudních exekutorů a jejich zaměstnanců. Druhou stranou mince je však bezpochyby právo věřitele na uspokojení jeho pohledávky. Podstotou exekuce je totiž vynucení splnění povinnosti, která nebyla splněna dobrovolně. Z této základní roviny vyplývá vztah mezi oběma stranami, oprávněným (věřitelem) a povinným (dlužníkem), kdy povinností dlužníka je splnit věřitelovu pohledávku, kterou nesplnil dobrovolně. V rámci jeho samotné podstaty dochází při exekučním řízení k mnoha sporům. Je tedy logické, že pojem exekuce provází mnoho mýtů, polopravd, ale často i reálných zkušeností při vedení exekučních řízení.

Máte exekuci a nevíte si s ní rady? Kontaktujte nás, můžeme Vám pomoci.