Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Legislativa upravující exekuce

Je nutné si uvědomit, že exekuční řízení je podobně jako další důležité instituty upraveno zákonem. Konkrétně se jedná o úpravu v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dále v exekučním řádu (zákon č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a v množství souvisejících vyhlášek a dalších právních předpisů. Složitost této problematiky a častá novelizace dané legislativy však způsobuje časté omyly při interpretaci jednotlivých institutů exekučního práva. Tuto situaci činí nepřehlednější také tzv. dvoukolejnost výkonu soudního rozhodnutí. Jedná se o aktuální stav v ČR, kdy je možné provádět faktický výkon rozhodnutí buďto přímo soudem prostřednictvím soudního vykonavatele, anebo soudním exekutorem. Ačkoliv počet soudních výkonů rozhodnutí v posledních letech zřetelně klesá, stále je možné využít mimo exekuční řízení i tento způsob. Z pohledu věřitele je však bezpochyby výhodnější exekuční řízení. V rámci tohoto může například exekutor provádět exekuci na majetek povinného více způsoby zároveň či vydávat více exekučních příkazů.

S ohledem na narůstající trend co do počtu exekucí i na charakter zaměření těchto stránek se budeme dále věnovat pouze exekučnímu řízení prováděnému soudním exekutorem.

Máte dotaz ohledně exekucí? Obraťte se na nás, rádi Vám vše vysvětlíme.