Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Určení tržní ceny nemovitosti

tržní cenaNa základě několikaleté praxe Vám můžeme pomoci určit tržní cenu Vaší nemovitosti. Tržní cenu nelze určit zcela přesně, dozvíte se ale od nás úzké rozmezí, v kterém se tržní cena nemovitosti bude pohybovat. V případě prodeje nemovitosti je přibližné určení tržní ceny velmi důležité a silně ovlivňuje čas, za který se nemovitost prodá a ovlivňuje i samotnou kupní cenu, kterou za nemovitost obdržíte. Přesnost určení tržní ceny se ve velké míře odvíjí od typu nemovitosti. Všeobecně platí, že například u bytů se cena určuje snáze, vzhledem k většímu množství společných znaků, než u domů, které jsou více individuální.

Tržní cena nemovitosti by se měla určovat až po osobní prohlídce nemovitosti, kdy se obchodník může podrobně seznámit se stavem nemovitosti a vzít tedy v potaz její skutečný technický stav. Pokud bude chtít někdo určit tržní cenu Vaší nemovitosti „na dálku“, berte jeho stanovení tržní ceny s rezervou. Bez osobní prohlídky nemovitosti a tedy bez seznámení s technickým stavem nemovitosti, okolím nemovitosti a jinými aspekty, určujícími její tržní cenu, se lze snáze dopustit odchylky od skutečné tržní ceny. Snadno tedy dojde k nadhodnocení tržní ceny a Vaše nemovitost se pak při nabídce potenciálním kupujícím stává nezajímavá, předražená. V opačném případě, kdy dochází k podhodnocení tržní ceny, se připravujete o peníze, protože ve skutečnosti by kupující byli ochotni zaplatit třeba i o několik set tisíc více.

 

Pokud si nejste jisti, jakou tržní cenu může mít Vaše nemovitost, obraťte se na nászdarma Vám pomůžeme určit tržní cenu. Můžete tak získat za svou nemovitost maximální kupní cenu v co nejkratší době