Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Oddlužení osoby s nemovitostí

Oddlužení fyzické osoby s nemovitým majetkem

Jako další způsob řešení situace zadlužené osoby, která disponuje nemovitým majetkem, je oddlužení. Jedná se o klasický případ oddlužení fyzické osoby dle insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). Pro tyto účely se musí jednat o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání. Při oddlužení touto formou nesmí být zastavena nemovitost, nesmí se rovněž jednat o dluh vyplývající z hypotečního úvěru či leasingu. V tomto případě dlužníkovi zůstává nemovitost a dluhy splácí z jiných zdrojů.

Oddlužení je velmi výhodné pro dlužníky s dluhy, které jsou ještě schopni splatit svými vlastními silami, a to za podmínek stanovených insolvenčním soudem. Oddlužení je možné řešit pomocí splátkového kalendáře či jiným způsobem a při řádném plnění povinností je možné splatit pouze 30 % závazků a poté oddlužení končí.

Způsob řešení dluhů pomocí oddlužení je tedy vhodný, má-li dlužník dluhy nelikvidačního charakteru, které zvládne splatit v přiměřené době (v souvislosti s oddlužením dle insolvenčního zákona je nutné tyto dluhy splatit do pěti let). Na druhou stranu, pokud má dlužník dluhy vyšší, než je jeho reálná šance tuto výši dluhů splatit, pak nelze využít tuto možnost a je nutné řešit dlužnou situaci jiným způsobem.

Zajímá Vás více informací? Kontaktujte nás.