Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Úvod

Nemovité věci (pozemky, stavby atd.) ve většině případů patří mezi nejcennější věci co do peněžní hodnoty. V souvislosti s dluhy bývají často zpeněžovány kvůli jejich vysoké hodnotě, která jediná mnohdy postačuje ke splacení dluhu. Tíživá situace dlužníků končí zpravidla prodejem nemovitosti, resp. nedobrovolnou dražbou nemovitosti soudním exekutorem. Tímto dochází k trvalé ztrátě nemovité věci a pro dlužníky mnohdy začíná boj o shánění střechy nad hlavou, pakliže nemají ještě jiné obydlí.

 Ke ztrátě nemovitosti, která často nemusí být zpeněžena adekvátně vzhledem ke své hodnotě, však nemusí dojít. Lze využít množství způsobů, pomocí kterých je možné předejít nedobrovolnému prodeji nemovitosti. Vyplatí se hledat a snažit se najít způsob, kterým je možné nedobrovolný prodej nemovitosti odvrátit, poněvadž nemovitost se už zpravidla nepodaří odkoupit po prodeji zpět, nebo pouze za mnohem vyšší cenu.

 Z logiky věci vyplývá, že mnohdy nejefektivnější možností, jak účelně vyřešit zadlužení, je prodej nemovitosti. Toto řešení přináší v drtivé většině případů nejvíce peněz pro dlužníka, resp. na úhradu jeho dluhů, jelikož se jedná o jednoduchý a rychlý způsob, bez skrytých nákladů a poplatků, jako je tomu u jiných způsobů řešení dlužníkovy situace.

 V následujících článcích bude uvedeno několik základních možností využití nemovitého majetku v souvislosti s dluhy, resp. exekucí. Následující články slouží k seznámení se s těmito instituty a k vytvoření přehledu o možnostech oddálení či eliminaci prodeje nemovitosti, která je každodenním „strašákem“ všech dlužníkům.

K možným způsobům oddlužení patří:
- Zpětný leasing
- Výkup nemovitostí
- Oddlužení fyzické osoby s nemovitým majetkem
- Nebankovní půjčky a úvěry

Chcete se rovnou zeptat na způsoby oddlužení? Kontaktujte nás.