Call Us (111) 234 - 5678

21/B, London Campus, British Road, Birmingham, UK

Výkup nemovitosti

Jistý kompromis mezi způsoby eliminací dluhů je prodej nemovitosti. Při této možnosti logicky dochází ke ztrátě nemovité věci, nicméně za tuto dlužník obdrží často mnohem více peněz, než v případě jiných možností. Výkup nemovitosti je tak zajímavou alternativou pro dlužníka, který má nemovitostí více a není schopen je prodat svépomocí, či chce využít služeb odborníků.

U výkupu nemovitosti je bezpochyby výhodou garance vysoké kupní ceny, mnohdy až 90 % tržní ceny nemovitosti. Dále je výhodné odborné posouzení ceny nemovitosti, rovněž rychlé zprocesování prodeje pouze v několika dnech. Peníze za nemovitost jsou často vypláceny již do 48 hodin. Veškerá smluvní dokumentace je odborně ošetřena, prodejce tedy nemusí řešit právní služby a co do úspory nákladů a času je toto zdaleka nejvýhodnější řešení. Odpadá rovněž starost, komu nemovitost nabídnout, resp. komu ji prodat v co nejkratší době. Dlužník je totiž často vystaven nemilosrdným splátkám či exekucím, a tak rychlé vyřízení prodeje nemovitosti je pro něj doslova vysvobozením. Běžně se totiž nemovitost prodává i několik měsíců a mnohdy není vůbec jisté, že se nemovitosti prodá, natož za prodejcem původně zamýšlenou cenu.

Výkup nemovitosti je ideálním způsobem pro rychlé řešení kritické situace spojené s dluhy. Nabízí snadné zpeněžení nemovitosti za nejvyšší možnou cenu oproti jiným způsobům. Navíc s penězi získanými prodejem může nakládat pouze dlužník (pozn. je-li vedena exekuce na nemovitý majetek dlužníka, pak nelze tento způsob zvolit) a může tak použít peníze na úhradu přednostních dluhů i na jiné účely dle svého uvážení. Není tedy omezen příkazy jiných osob a má k dispozici celou částku za prodanou nemovitost. Veškeré legislativní požadavky, např. záležitosti ohledně změny zápisu v katastru nemovitostí, zpravidla vyřídí kupující. Tímto odpadají další nepříjemnosti a dlužník se může soustředit na splácení svých dluhů bez vzniku dalších.

Máte zájem o výkup nemovitosti? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.